OSP Kończyce Wielkie

Aktualności

2019/01/01

Podsumowanie roku 2018

Miniony rok 2018 pod względem działalności ratowniczo-gaśniczej przedstawia się następująco: Nasza OSP wyjeżdżała do zdarzeń aż 71 razy (GBA wyjeżdżało 32 razy, GCBA wyjeżdżało 44 razy) z czego 12 wyjazdów to pożary, 2 alarmy fałszywe i 57 miejscowych zagrożeń więcej...

2018/12/16

Uzyskane dotacje

OSP w Kończycach Wielkich w bieżącym roku pozyskała dotacje: - z "Funduszu Sołeckiego" za, którą kupiliśmy torbę ratowniczą PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deską. Wartość zakupionego sprzętu to 6.000,00 złotych; - za pośrednictwem Gminy Hażlach z "Funduszu Sprawiedliwości" otrzymaliśmy defiblyrator AED; więcej...

2018/09/29

Ćwiczenia na koleji

25 września 2018 r odbyły się organizowane przez Dowódcę JRG Cieszyn ćwiczenia na bocznicy kolejowej w Zebrzydowicach. więcej...

Statut

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich, zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miejscowość Kończyce Wielkie.
więcej ...

Historia

Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. Podobnie było na wsi drewniane domy pokryte strzechą, zwarta zabudowa gospodarstw sprawiały, że często pastwą płomieni padały całe gospodarstwa. Podobnie było i w Kończycach. W roku 1907 nasza rodzinna wieś Kończyce Wielkie liczyła 189 zabudowań. Z dostępnych zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w roku 1906 zanotowano w Kończycach Wielkich 18 pożarów zaś w 1907 wybuchło w naszej miejscowości aż 21 pożarów. Te nieszczęścia skłoniły grono ludzi do zorganizowania się. W dniu 29 czerwca 1907 roku, po mszy świętej odpustowej (św. Piotra i Pawła), odbyło się pierwsze spotkanie, które było zebraniem założycielskim Ochotniczej Straży Ogniowej w Wielkich Kończycach.
więcej ...