OSP Kończyce Wielkie

Aktualności

2022/01/06

Podsumowanie roku 2021

Podsumowując rok 2021 pod względem działań ratowniczo- gaśniczych, OSP w Kończycach Wielkich wezwana została do 52 zdarzeń. Wśród nich było 8 pożarów i aż 44 miejscowe zagrożenia (MZ). W minionym roku nasi druhowie nie wyjeżdżali ani razu do Alarmów Fałszywych. Nasze wozy strażackie łącznie wyjechały 57 razy, z czego: GBA Renault 439[s]57 : 37; GCBA Scania 439[s]58 : 20; Oznacza to, że w pięciu sytuacjach brały udział wspólnie. We wszystkich zdarzeniach, w których uczestniczyliśmy, nasze zastępy spędziły4088  minut. Podliczając wszystkich ratowników biorących udział w działaniach w liczbie 297 strażaków, to 383h i 54 minuty. Dziękujemy wszystkim druhom, za ich ofiarność i poświęcenie oraz wszystkim tym, którzy wsparli naszą działalność w 2021 roku. więcej...

2021/12/24

Życzenia na Boże Narodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd OSP w Kończycach Wielkich życzy wszystkim strażakom, ich rodzinom,a także mieszkańcom, i wszystkim wspierającym naszą działalność zdrowych i spokojnych świąt w kręgu rodziny i przyjaciół. Niech te święta przywrócą wiarę w drugiego człowieka, będą pełne życzliwości i miłości. więcej...

2021/09/01

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP nr 3

27.08.2021 około godziny 13 zostaliśmy zadysponowani zastępem SCANIA GCBA + PW na ćwiczenia w ramach Kompani Gaśniczej nr.3 "Cieszyn" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. więcej...

Zdarzenia

W tym roku wyjeżdżaliśmy do akcji 2 razy.

Statut

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich, zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miejscowość Kończyce Wielkie.
więcej ...

Historia

Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. Podobnie było na wsi drewniane domy pokryte strzechą, zwarta zabudowa gospodarstw sprawiały, że często pastwą płomieni padały całe gospodarstwa. Podobnie było i w Kończycach. W roku 1907 nasza rodzinna wieś Kończyce Wielkie liczyła 189 zabudowań. Z dostępnych zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w roku 1906 zanotowano w Kończycach Wielkich 18 pożarów zaś w 1907 wybuchło w naszej miejscowości aż 21 pożarów. Te nieszczęścia skłoniły grono ludzi do zorganizowania się. W dniu 29 czerwca 1907 roku, po mszy świętej odpustowej (św. Piotra i Pawła), odbyło się pierwsze spotkanie, które było zebraniem założycielskim Ochotniczej Straży Ogniowej w Wielkich Kończycach.
więcej ...