OSP Kończyce Wielkie

Aktualności

2022/04/23

2 Powiatowe Manewry MDP Drogomyśl 2022

W dniu 23.04.2022 nasza drużyna MDP w składzie: Weronika Łazarz, Julia Sufa, Piotr Foltyn, Marcin Machej pod opieką druha Dawida Sufa brała udział w 2. edycji Powiatowych Manewrów Ratowniczych, które odbyły się w Drogomyślu. Impreza składała się z dwóch segmentów, segment szkoleniowy oraz symulacji zdarzeń. Najpierw młodzież została przeszkolona z zakresu użytkowania AED oraz pomocy psychologicznej, później przedstawiono nam co znajduje się w ambulansie pogotowia ratunkowego. Na koniec pierwszego segmentu przedstawiono nam na czym polega praca policjanta. Po przerwie przeszliśmy do drugiego segmentu czyli sedna manewrów. Nasza młodzież wzięła udział w pięciu punktowanych symulacjach zdarzeń. Symulację obejmowały: podtopienie dziecka w rzece, wypadek samochodowy, próbę popełnienia samobójstwa, przedawkowanie leków oraz poszkodowany z padaczką. Na koniec zmagań po wspaniałej walce nasza młodzieżówka uplasowała się wśród 37 ekip na 9 miejscu z wynikiem 82 punktów na 100 możliwych. Mimo iż nie znaleźliśmy się na podium zostaliśmy nagrodzeni ponieważ zostaliśmy jedną z dwóch wyróżnionych jednostek za perfekcyjne wykonanie zadania symulacyjnego. więcej...

2022/02/03

Podziękowanie

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich, chcemy serdecznie podziękować za waszą życzliwość i wsparcie finansowe podczas "Akcji Kalendarzowej" naszej OSP. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na wydatki statutowe straży w tym: sprzęt ratowniczo- gaśniczy, wsparcie MDP, umundurowanie, remonty w budynku OSP. Zarząd OSP więcej...

2022/01/06

Podsumowanie roku 2021

Podsumowując rok 2021 pod względem działań ratowniczo- gaśniczych, OSP w Kończycach Wielkich wezwana została do 52 zdarzeń. Wśród nich było 8 pożarów i aż 44 miejscowe zagrożenia (MZ). W minionym roku nasi druhowie nie wyjeżdżali ani razu do Alarmów Fałszywych. Nasze wozy strażackie łącznie wyjechały 57 razy, z czego: GBA Renault 439[s]57 : 37; GCBA Scania 439[s]58 : 20; Oznacza to, że w pięciu sytuacjach brały udział wspólnie. We wszystkich zdarzeniach, w których uczestniczyliśmy, nasze zastępy spędziły4088  minut. Podliczając wszystkich ratowników biorących udział w działaniach w liczbie 297 strażaków, to 383h i 54 minuty. Dziękujemy wszystkim druhom, za ich ofiarność i poświęcenie oraz wszystkim tym, którzy wsparli naszą działalność w 2021 roku. więcej...

Statut

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich, zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miejscowość Kończyce Wielkie.
więcej ...

Sala OSP

Ochotniczna Straż Pożarna w Kończycach Wielkich dysponuje salą 160m2 wraz z wyposażonym aneksem kuchennym oraz toaletami piętro niżej.
Kontakt do dysponującego salą: 
Marcin Jakubiec
tel.: 698 186 929
więcej ...

Historia

Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. Podobnie było na wsi drewniane domy pokryte strzechą, zwarta zabudowa gospodarstw sprawiały, że często pastwą płomieni padały całe gospodarstwa. Podobnie było i w Kończycach. W roku 1907 nasza rodzinna wieś Kończyce Wielkie liczyła 189 zabudowań. Z dostępnych zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w roku 1906 zanotowano w Kończycach Wielkich 18 pożarów zaś w 1907 wybuchło w naszej miejscowości aż 21 pożarów. Te nieszczęścia skłoniły grono ludzi do zorganizowania się. W dniu 29 czerwca 1907 roku, po mszy świętej odpustowej (św. Piotra i Pawła), odbyło się pierwsze spotkanie, które było zebraniem założycielskim Ochotniczej Straży Ogniowej w Wielkich Kończycach.
więcej ...