OSP Kończyce Wielkie

Aktualności

2021/07/15

Kurs podstawowy 2021

Dnia 3.07.2021 roku w naszej jednostce odbył się Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej...

2021/07/13

Ćwiczenia na terenie byłej kopalni

Nasza jednostka została zaproszona na Ćwiczenia Dowódcy JRG Cieszyn, które odbyły się 29 czerwca 2021 roku. więcej...

2021/06/16

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze OSP Kończyce Wielkie

W dniu 30 maja 2021 roku o godzinie 09:30 w sali OSP Kończyce Wielkie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawoczo- wyborcze. Gdy przywitano obecnych członków OSP, uczczono chwilą ciszy zmarłych strażaków naszej straży. Po przyjęciu planu zebrania przyznano dh Eligiuszowi Szuster "Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa", a dh Marcinowi Jakubiec "Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa". Trzem ustępującym Członkom Zarządu tj. dh Władysławowi Brachaczek, dh Andrzejowi Czakon i dh Stanisławowi Parchańskiemu zostały wręczone pamiątkowe statuetki "za wieloletnią działalność społeczną, w strukturach Zarządu OSP, na rzecz rozwoju OSP w Kończycach Wielkich". Na koniec swojego sprawozdania dh Krzysztof Czakon, który z kadencją ustępującego Zarządu przestał pełnić funkcję prezesa, podziękował za współpracę członkom OSP. W wyborach nowy zarząd oraz Komisja rewizyjna ukonstytuowała się następująco: więcej...

Zdarzenia

W tym roku wyjeżdżaliśmy do akcji 34 razy.

Statut

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich, zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miejscowość Kończyce Wielkie.
więcej ...

Historia

Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. Podobnie było na wsi drewniane domy pokryte strzechą, zwarta zabudowa gospodarstw sprawiały, że często pastwą płomieni padały całe gospodarstwa. Podobnie było i w Kończycach. W roku 1907 nasza rodzinna wieś Kończyce Wielkie liczyła 189 zabudowań. Z dostępnych zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w roku 1906 zanotowano w Kończycach Wielkich 18 pożarów zaś w 1907 wybuchło w naszej miejscowości aż 21 pożarów. Te nieszczęścia skłoniły grono ludzi do zorganizowania się. W dniu 29 czerwca 1907 roku, po mszy świętej odpustowej (św. Piotra i Pawła), odbyło się pierwsze spotkanie, które było zebraniem założycielskim Ochotniczej Straży Ogniowej w Wielkich Kończycach.
więcej ...