OSP Kończyce Wielkie

Aktualności

2019/07/01

Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP w Skoczowie 2019

Dnia 29 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00 na stadionie w Skoczowie odbyły się Zawody Sportowo- Pożarnicze Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie. Do zawodów zakwalifikowało się 5 drużyn grupy "C" oraz 25 drużyn grupy "A" więcej...

2019/06/30

Coroczna Kontrola Gotowości Bojowej KP PSP z Cieszyna

W dniu 27 czerwca 2019 roku około godziny 12:00 rozpoczęła się inspekcja podziału bojowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. więcej...

2019/06/07

Międzygminne Zawody MDP 2019

W dniu 2 czerwca o godzinie 14:00 na boisku w Kończycach Wielkich odbyły się Międzygminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gmin Dębowiec, Goleszów, Hażlach i miasta Cieszyn. Łącznie uczestniczyło w nich 15 drużyn. więcej...

Zdarzenia

W tym roku wyjeżdżaliśmy do akcji 40 razy.

Statut

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich, zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miejscowość Kończyce Wielkie.
więcej ...

Historia

Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny. Największe straty występowały w dużych miastach, będących skupiskami ludności, zajmującej się handlem i rzemiosłem. Podobnie było na wsi drewniane domy pokryte strzechą, zwarta zabudowa gospodarstw sprawiały, że często pastwą płomieni padały całe gospodarstwa. Podobnie było i w Kończycach. W roku 1907 nasza rodzinna wieś Kończyce Wielkie liczyła 189 zabudowań. Z dostępnych zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w roku 1906 zanotowano w Kończycach Wielkich 18 pożarów zaś w 1907 wybuchło w naszej miejscowości aż 21 pożarów. Te nieszczęścia skłoniły grono ludzi do zorganizowania się. W dniu 29 czerwca 1907 roku, po mszy świętej odpustowej (św. Piotra i Pawła), odbyło się pierwsze spotkanie, które było zebraniem założycielskim Ochotniczej Straży Ogniowej w Wielkich Kończycach.
więcej ...