Konar w Dębinie

2023/02/02

Dzień: 31.01.2023

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 8.40 do 9.30;

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Dębina

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Usunięcie konaru z jezdni.