Drzewo na ul. Katowickiej

2023/01/21

Dzień: 21.01.2023

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 6.00 do 6.25;

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Katowicka;

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Usunięcie drzewa z drogi.