Udrażnianie przepustu;

2019/05/23

Dzień: 23.05.2019 r.

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 14:55 do 17:00;

Miejsce: Ustroń ul. Wczasowa;

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Ze względu na brak zagrożenia dla mieszkańców oraz ich mienia zastęp nie podjął żadnej interwencji ze względu na zbyt duże ryzyko dla życia i zdrowia ratowników podczas jakiejkolwiek próbie udrożnienia przepustu. Po tej interwencji zastęp o godzinie 16:00 jak i cały odwód operacyjny został odwołany. Jednostki zostały odesłane do bazy.