Hotel "Stok" - Alarm fałszywy

2019/05/23

Dzień: 23.05.2019 r.

Rodzaj: Fałszywy alarm;

Czas zdarzenia: 13:53 do 14:15;

Miejsce: Wisła - hotel "Stok";

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Czujka przeciwpożarowa - alarm fałszywy;