Zalana piwnica

2024/06/19

Dzień: 4.06.2024

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 7.15 do 7.50;

Miejsce: Górkie Wielkie ul. Zofii Kossak

Wozy bojowe: Renault Midlum GBA 439[s]57,

Rozwinięcie: