Zabezpieczenie imprezy masowej w Zamarskach

2023/06/13

Dzień: 10.06.2023

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 17.20 do 22.20;

Miejsce: Zamaeski ul. Szkolna

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Zabezpieczenie Święta Dziedziny na 800- lecie Zamarsk.