Kolejne gniazdo os na Rudniku.

2023/08/16

Dzień: 14.08.2023

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 17.18 do 18.00;

Miejsce: Rudnik ul. Katowicka

Wozy bojowe: Renault Midlum GBA 439[s]57,

Rozwinięcie: Gniazdo os.