Drzewo blokujące dojazd.do posesji na Rudniku

2023/06/30

Dzień: 28.06.2023

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 6.50 do 7.30;

Miejsce: Rudnik ul. Katowicka

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: