Owady błonkoskrzydłe w Zamarskach

2021/08/07

Dzień: 04.08.2021 r.

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 13:25 do 14:20;

Miejsce: Zamarski ul. Rudowska;

Wozy bojowe: Renault Midlum GBA 439[s]57,

Rozwinięcie: Zneutralizowanie gniazda owadów błonkoskrzydłych.