Neutralizacja gniazda owadów błonkoskrzydłych

2020/10/06

Dzień: 05.10.2020 r.

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 17:45 do 18:30;

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Skoczowska;

Wozy bojowe: Renault Midlum GBA 439[s]57,

Rozwinięcie: Neutralizacja gniazda os.