Konar na jezdni

2020/03/29

Dzień: 24.03.2020 r.

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 12:05 do 12:30;

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Górna;

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Konar na jezdni i linii telefonicznej.