Zadymienie na skoczowskiej

2017/04/21

Dzień: 17.02.2017

Rodzaj: Pożar

Czas zdarzenia: od 18:09

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Skoczowska

Wozy bojowe:

Rozwinięcie: Zadymienie w kotłowni.