Spróchniały konar na Zamkowej

2017/07/31

Dzień: 31.07.2017 r.

Rodzaj: miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 13:02 do 13:33;

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Zamkowa;

Wozy bojowe:

Rozwinięcie: Zastęp usunął duży konar, który spadł na jezdnię. Konar był mocno spróchniały.