Przewrócone drzewo na ul. Ogrodowej

2017/09/22

Dzień: 22.09.2017 r.

Rodzaj: Miejscowe zagrożenie;

Czas zdarzenia: 15:55 do 16:20;

Miejsce: Kończyce Wielkie ul. Ogrodowa;

Wozy bojowe: Scania GCBA 439[s]58,

Rozwinięcie: Zastęp usunął przewrócone drzewo z jezdni. Drzewo uszkodziło linie telekomunikacyjną.