Działania przeciwpowodziowe w Zabłociu

2017/06/15

Dzień: 14.06.2017 r.

Rodzaj: klęska żywiołowa;

Czas zdarzenia: 15:05 do 19:50

Miejsce: Zabłocie

Wozy bojowe:

Rozwinięcie: Zastęp z przyczepą wężową został wezwany do działań przeciwpowodziowych na terenie Zabłocia, były to ćwiczenia zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach. Na miejscu druhowie utworzyli cztery linie wężowe W-75 każda po około 100 metrów długości.