a

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Kończycach Wielkich za 2023 rok

2024/03/10
24 lutego br. w sali OSP odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia za 2023 r. Wśród gości obecni na zebraniu byli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie st. bryg. Ryszard Kukuczka, Sekretarz ZOG ZOSP RP w Hażlachu dh Zdzisław Jarosz, delegacja SDH Detmarovice na czele ze starostą druhem Franciszkiem Pilchem, Wójt Gminy Hażlach Pan Grzegorz Sikorski oraz Radna Rady Gminy Hażlach Pani Anna Chwolek, a także Przewodnicząca KGW Pani Maria Żyła oraz Prezes LKS Józef Foltyn. Po ich przywitaniu tradycyjnie uczczono pamięć zmarłych druhen i druhów.
Przedstawione sprawozdania były bardzo szczegółowe. Jak przekazano w nich kończyccy strażacy zostali wezwani do 72 zdarzeń w tym do 14 pożarów i 57 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarmu fałszywego. Wśród miejscowych zagrożeń najwięcej dotyczyło wypadków i kolizji drogowych, likwidacji wiatrołomów, pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego, likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych, rozszczelnień instalacji gazowej czy uwalniania zaplątanego w siatkę leśną lisa. Samochody strażackie łącznie wyjechały 77 razy, z czego: GBA Renault 35 razy; GCBA Scania 41 razy i SLOp Land Rover 1 raz.
Ze sprawozdań wynika, że we wszystkich zdarzeniach łącznie udział wzięło 400 ratowników. Strażacy w akcjach przepracowali 487 godzin i 15 minut. Zastępy OSP Kończyce Wielkie 5 krotnie wyjeżdżały poza teren Gminy Hażlach. Uczestnicząc w likwidacji pożarów w Kaczycach dwukrotnie, Simoradzu również dwukrotnie i jeden raz we Frelichowie.
 Ratownicy OSP brali udział w wielu ćwiczeniach oraz pokazach. Między innymi trzy zastępy uczestniczyły w ćwiczeniach polegających na ewakuacji Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i pokazie sprzętu w Szkole Powszechnej na Rudniku. Kończyccy strażacy uczestniczyli również w akcji „Twoja Krew Ratuje Życie - Oddaj Krew ze Strażakami” w Dębowcu. Tam wraz z JRG Skoczów wzięli udział w pokazie ratownictwa technicznego. Prezentowali również swoje wyszkolenie i wyposażenie na festynach organizowanych w Kończycach Wielkich.
Lipcowe powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, strażacy OSP Kończyce Wielkie, zakończyli na bardzo dobrym 5 miejscu, a zwody gminne wygrali po raz kolejny utrzymując 1 miejsce w gminie nieprzerwanie od 2013 roku. Nieco starsi druhowie uczestniczyli w zawodach „starszych panów” zorganizowanych przez SDH Detmarovice, gdzie nie liczyło się zajęte miejsce, a dobra zabawa.
Podczas kontroli, którą przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Cieszynie strażacy z Kończyc wykazali się profesionalizmem zdobywając 99 punktów na 100 możliwych.
W całym 2023 roku Zarząd OSP przyjął 28 uchwał. W dniach 17 i 18 stycznia ubr. zorganizowano ferie z OSP, w których uczestniczyło 18 dzieci. W Ogólnopolskim Tutrnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanym 13 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach Wielkich uczestniczyło 16 uczniów, a na zakończenie wakacji członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli w akcji “Noc w OSP”.
Prezes poinformował również zebranych o ważniejszych pracach wykonanych społecznie przez strażaków. Tu wymieniono ukończenie remontu pomieszczeń wrsztatowych w bydnku remizy, wykonanie odwodnienia liniowego od południowo-zachodniej elewacji strażnicy czy prace związane z budową garażu blaszanego.
Dyskusja nad sprawozdaniami była bardzo skromna i właściwie sprowadziła się do życzeń i gratulacji przekazanych przez gości uczestniczących w zebraniu. Na zakończenie jego uczestnicy jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.