a

Pokaz na Festynie Sołeckim

2019/09/03
W tym samym dniu, w którym odbyły się zawody gminne tj. 31 sierpnia przeprowadzony został pokaz pod tytułem: "Działania Ratowniczo- Gaśnicze w Pożarach Wewnętrznych". Pokaz ten miał na celu przybliżenia pracy strażaków oraz wykonywanych czynności podczas tego typu zdarzeniach, jak również przekazania informacji na temat zagrożeń związanych z pożarami wewnętrznymi.