a

Coroczna Kontrola Gotowości Bojowej KP PSP z Cieszyna

2019/06/30
dniu 27 czerwca 2019 roku około godziny 12:00 rozpoczęła się inspekcja podziału bojowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Kontrola ta rozpoczęła się alarmowaniem naszej jednostki, następnie sprawdzano czas wyjazdu, wykonanie założonego ćwiczenia, dokumentację, sprzęt silnikowy. Na sam koniec został przeprowadzony test pisemny z wiedzy jak również jego omówienie. Nasza jednostka otrzymała 94 punkty na 100 otrzymując ocenę bardzo dobrą.