a

Odwiedziny MDP w JRG Cieszyn

2019/02/15
Dziewięciu naszych najmłodszych druhów 13 lutego odwiedziło Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Druhom MDP pokazane zostały samochody będące na wyposażeniu PSP, jak również sprzęt znajdujący się na tych samochodach i w garażu. Mogli oni zobaczyć rownież punkt alarmowy i poznać zasadę alarmowania jednostki. Na koniec przeprowadzone zostały zajęcia z pierwszej pomocy. Pokazany i omówiony został sprzęt znajdujący się na wyposażeniu torby PSP - R1. Dzięki spotkaniu ze strażakami w Cieszynie młodzież mogła wynieść sporo informacji, które przydadzą im się choćby w zbliżającym się Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dziękujemy PSP w Cieszynie za możliwość zorganizowania takiego wyjazdu. Na zakończenie tej wycieczki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami pojechała na lodowisko.