a

Podsumowanie roku 2018

2019/01/01

Miniony rok 2018 pod względem działalności ratowniczo-gaśniczej przedstawia się następująco:

Nasza OSP wyjeżdżała do zdarzeń aż 71 razy (GBA 32 wyjazdy, GCBA 44 wyjazdy) z czego 12 wyjazdów to pożary, 2 alarmy fałszywe i 57 miejscowych zagrożeń w tym:

 • Wypadków samochodowych: 14

 • połamanych drzew lub konarów: 9

 • skutków powodzi i podtopień: 15

 • usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych: 9

 • inne: 10.

Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach:

 • Komendanta Gminy Zebrzydowice: GCBA;

 • Naczelnika OSP: GBA i GCBA;

 • Ćwiczeniach KW PSP w Katowicach: GCBA + PW 600;

 • 2 ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP w Cieszynie: GCBA + PW 600;

 • Ćwiczeniach komendanta Gminy Hażlach: GCBA;

 • Ćwiczeniach Kompanii Gaśniczej w Cieszynie: GCBA + PW 600;

 • Manewry ratownicze: GCBA.

Zorganizowanych zostało 8 szkoleń wewnętrznych, a 6 druhów uczestniczyło w kursach podnoszących wiedzę. 3 osoby natomiast uzyskały recertyfikację KPP. 5 razy braliśmy udział w różnego rodzaju obstawach, a 6 razy uczestniczyliśmy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkole, przedszkolu, Goku lub remizie.

W gminnych zawodach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uzyskała II miejsce. Niestety mimo możliwości uczestniczenia w zawodach powiatowych MDP nie brało w nich udziału. Drużyna grupy A zdobyła zaś I miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zarówno w konkurencji musztry jak również sztafety i bojówki. W roku 2018 przeprowadzone zostały badania lekarskie dla naszych druhów. Jak co roku przeprowadzono również kontrolę gotowości bojowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, w której to uzyskaliśmy czas 4 minuty i 20 sekund oraz ocenę bardzo dobrą zdobywając 94 punkty na 100.
Kończąc to podsumowanie OSP Kończyce Wielkie życzy Spokojnego i Szczęśliwego Nowego Roku 2019.