a

Uzyskane dotacje

2018/12/16
OSP w Kończycach Wielkich w bieżącym roku pozyskała dotacje:
- z "Funduszu Sołeckiego" za, którą kupiliśmy torbę ratowniczą PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deską. Wartość zakupionego sprzętu to 6.000,00 złotych;
- za pośrednictwem Gminy Hażlach z "Funduszu Sprawiedliwości" otrzymaliśmy defiblyrator AED;
- z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych STIHL, na którą otrzymaliśmy z KSRG 2.500,00 ZŁ i z WFOŚiGW 2.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wynosił 5.000,00 złotych;
- z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie do zakupu 3 kpl. ubrań specjalnych- bojowych RAPTOR kwotą 2.750,00 złotych, całkowity koszt wyniósł 6.750,00 zł;
- z przekazanego nam przez mieszkańców Kończyc Wielkich 1% podatku za 2016 rok zakupiliśmy narzędzie ratownicze Holligan. 
Sama Gmina wsparła nas zaś kwotą 36.500,00 zł, a pokryliśmy z niej bieżące wydatki związane z zakupem między innymi: paliwa, energii elektrycznej, gazu, opon do samochodu, wykonanie przeglądów użytkowanych samochodów.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w działaniach zmierzajacych do pozyskania dotacji, w szczególności Panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Cieszynie bryg. Damianowi Legierskiemu wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Wójtowi Gminy Panu Grzegorzowi Sikorskiemu, Radzie Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Radzie Sołeckiej naszej wsi, a także wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają naszą działalność.