a

Manewry Ratownicze

2018/09/17
Dnia 15 września bieżącego roku nasi strażacy brali udział w III Manewrach Ratowniczych organizowanych przez Komendanta Gminnego z gminy Zebrzydowice.
Dziewięć drużyn ćwiczyło 9 różnych zadań przygotowanych przez organizatorów. Każda scenka była kontrolowana przez sędziów i za każdy błąd odejmowane były punkty. Manewry Ratownicze są bardzo dobrymi ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego oraz wypadków samochodowych. Przykładowymi pozoracjami były: "Wypadek samochodowy przy linii energetycznej", "Amputacja podczas prac przy maszynie rolniczej", "Wypadek motocyklowy", "Bójka dzieci", "Poszkodowany w zadymionym budynku". Po ukończeniu pozoracji ćwiczone było zdarzenie masowe.