a

Ćwiczenia Kompani Gaśniczej nr 3 w Cieszynie 28.07.2017

2017/07/30
Dnia 28 lipca 2017 roku w miejscowości Istebna odbyły się, coroczne ćwiczenia Kompani Gaśniczej nr 3 w Cieszynie. Do ćwiczeń zaangażowane zostały również pozostałe zastępy należące do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, a także jednostki PSP naszego powiatu i współpracujące z Gminą Istebna jednostki z Czech i Słowacji. Nasz zastęp miał za zadanie utworzenie lini tłocznej z przyczepy wężowej PW-600, utworzenie lini tłocznej z węży znajdujących się na samochodzie oraz przetłaczanie wody do jednostek, które działały w bezpośrednim kontakcie z ogniem tworząc linie gaśnicze. Warto dodać, że nasz zastęp znajduje się w 3 plutonie pojazdów ciężkich, którego dowódcą jest dowódca zastępu OSP Mnich.